Arrangementskoordinator Tjaktjen Tjåanghkoe, 100% prosjektstilling 3 år

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har i samarbeid med Snåasen tjïelte/ Snåsa kommune ledig 100% stilling som arrangementskoordinator. Stillingen er knyttet til et treårig prosjekt som finansieres av flere aktører, og som skal rapportere til egen styringsgruppe. Stillingen er lokalisert til Saemien Sijte med avtalte arbeidsdager på enhet for sørsamisk språk og kultur v/Snåsa kommune. Stillingen vil være knyttet til planlegging, gjennomføring og markedsføring av samarbeidspartnernes arrangement og aktiviteter. Det største arrangementet er den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe som arrangeres annet hvert år, neste gang i 2022. Som arrangementskoordinator vil du ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av festivalen.

Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert person som har erfaring med prosjektrelatert arbeid. Arrangementskoordinator skal være med å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement i regi av Saemien Sijte og enhet for sørsamisk språk og kultur v/Snåsa kommune.

Ønsket kompetanse:

  • Relevant utdanning for stillingen
  • Kompetanse og erfaring med prosjekt og prosjektstyring
  • Kompetanse i å planlegge og gjennomføre arrangement
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Kompetanse i sørsamisk språk, samisk kultur- og samfunnsforhold vektlegges sterkt.
  • Økonomiforståelse
  • Erfaring med promotering og markedsføring
  • God kunnskap om sosiale medier og digital formidling
  • God samarbeidsevne
  • Personlig egnethet

Prosjektstilling 3 år, 6 mnd prøvetid. Tiltrede snarest. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 [email protected],
eller enhetsleder for sørsamisk språk og kultur, Snåsa kommune Eva Wilks, tlf. 97775605 [email protected]

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected]
Stiftelsen Saemien Sijte søknadsfrist 4. januar 2021

Merk søknaden: Søknad Arrangementskoordinator