Arrangementskoordinator – 50 % prosjektstilling

Saemien Sijte har i samarbeid med Snåasen tjïelte/Snåsa kommune ledig 50 % stilling som arrangementskoordinator med varighet på tre år.

Stillingen er knyttet til et treårig prosjekt og er lokalisert til Saemien Sijte. Arrangementskoordinator skal hovedsakelig jobbe med den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen tjåanghkoe som arrangeres annet hvert år, neste gang i 2021. Men også bidra til å planlegge og gjennomføre andre arrangement og aktiviteter i regi av Saemien Sijte og Snåsa kommune.

Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert person som har erfaring med ledelse og prosjektrelatert arbeid.

Ønsket kompetanse:

  • Erfaring av planlegging og gjennomføring av arrangement.
  • Erfaring av å gjennomføre prosjekter med rapporteringsplikt
  • Relevant utdanning for stillingen
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Økonomiforståelse
  • førerkort

Søknadsfrist: 23. mars.

Søknaden sendes digitalt til [email protected].

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 eller
enhetsleder for språk og kultur, Snåsa kommune Inger Marit Eira-Åhrén, tlf. 97129744.