Åpning av basisutstilling 23.oktober

 
Velkommen til åpning av vår nye permanente utstilling «Gïejide goerebe / Vi følger sporene / Tracking traces» søndag 23.oktober.
 
Sametingsråd Maja Kristine Jåma åpner utstillingen kl 17 – 19.
 
Åpningen av utstillingen er også en del av programmet for åpninga av Gïelevåhkoe/Samisk språkuke og feiring av tiåret for urfolksspråk 23.oktober som arrangeres av Gïelem nastedh.
 
Se hele programmet her: