Vi starter sommersesongen med utstillingsåpning på Saemien Sijte.

Fylkesmann Inge Ryan åpner «Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene» kl. 15.00

Buerie båeteme! Velkommen!

«Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene» er et bidrag til jubileumsåret «Tråante 2017».

Reinbeitesaken var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

Utstillingen er produsert av Saemien Sijte i samarbeid med Nord universitet.

Les mer om utstillingen her