Saemien Sijte ønsker velkommen til utstillingsåpning den 7. november kl.15.00.

 

Vi har den glede av å presentere Båatsoe – Sørsamisk reindrift, dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge. Fotograf Bente Haarstad har fulgt og dokumentert den sørsamiske reindriften i over 15 år. Utstillingen er et resultat av dette mangeårige arbeidet.

Vårflytting i Gåbrien Sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt). Foto: Bente Haarstad

Bildene tar oss med til kalvmerkingen om sommeren der hele familien bidrar og bor flere uker på sommerboplassen. Vi får også ta del i den mektige vår- og høstflyttingen mellom vinter-, sommerbeiter og kalvingsland, samt fra reinskilling og slakting.

Bente Haarstad er selv til stede under utstillingsåpningen.

Velkommen!

Les mer om utstillingen her.