Utstillingen «Mens landet forsvinner» vises på Saemien Sijte.

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene.
Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen rein-beitedistrikt akkurat nå.

Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.

 

«Bååstede – Tilbakeføring – Homecoming» vises på Snåsa hotell.

Prosjektet Bååstede (som betyr «tilbake» på sørsamisk). Prosjektet innebærer at mer enn to tusen samiske gjenstander fra samlingen ved Norsk Folkemuseum tilbakeføres til samiske områder, og der ivaretas ved de seks museumsenhetene som ligger under Sametingets forvaltning.

Det er laget en utstilling av Norsk folkemuseum og de samiske museene i Bååstede-prosjektet. Museene har valgt ut gjenstander, bilder og tekster til utstillingen.
Til sammen gir de et bilde av den rike arven som gjennom dette prosjektet kommer
hjem til Saepmie – Sameland.

Utstillingen ble første gang visst i Trondheim som del av feiringen «Tråante 2017» til minne om det nasjonale samiske møtet i 1917.