Utdeling av kulturrådets ærespris

Kulturrådets ærespris 2022 går til sørsamiske språkarbeidere. Vi ønsker alle velkommen til å være med på eventet som streames.