Tradisjonsbærere forteller om tradisjon og bruk av gapta – den sørsamiske drakten.

Program:

kl. 15.00 Middag (påmelding)

  • Utstillingen “Jielie saemien duedtie – Living Sami Duedtie”
  • Filmvisning: “Duodji – det synliga språket

kl. 16.00 Foredrag:

  • Eli Kappfjell – Drakttradisjoner
  • Maja Dunfjeld – Sørsamisk duedtie-terminologi
  • Åpen diskusjon


Påmelding til middag innen 30.03 gjøres til:
Ann-Sofi Fjällström: tlf: 40 76 28 26
Mail: [email protected].com

Arrangører:
Duodjeinstituhtta, Saemien Sijte, Sámiid duodji og Gïelem nastedh