Saemien sijte og kulturforeningen, Latin Amerikagruppene i Norge og Envirocen inviterer til et åpent møte på Saemien Sijte. En delegasjon fra Pilmaiken i Chile kommer for å fortelle om sin kamp mot Statkrafts vannkraftsutbygging i deres hellige elv, Pilmaiken.

I februar i år, ved Statkrafts vannkraftprosjekt Los Lagos i Chile, ble mennesker fra Mapuche-Williche samfunnet beskutt av det chilenske politiet. Konflikten har spisset seg til etter at Statkraft tok over prosjektet i 2014. Her hjemme står Statkraft i enda en arealbrukskonflikt på Fosen. Når skal Statkraft og den norske stat ta urfolkets rettigheter på alvor?

Mapuchefolket er et urfolk i Chile som kjemper for å bevare elven Pilmaiken. Forstyrrelser i den naturlige strømmen av Pilmaiken-elven, på grunn av bygging og oversvømmelser fra vannkraftanlegg, truer den åndelige og økologiske balansen i elven, og påvirker dermed Mapuche-samfunnene som bor i regionen. For Mapuchene eksisterer livet også utenfor den materielle verden i form av ånder, krefter og energier. Noen av disse er kjent som Ngen, styrende naturånder. Ngens opprettholder balansen mellom alt liv på jorden, på den måten kan ethvert elveinngrep forårsake ubalanser og uopprettelige skader.

PROGRAM:

12.00:  Enkel bevertning. Mapuche-delegasjonen innleder om sin situasjon og kamp mot Statkraft. En delegasjon fra Fovsen Njaarke informerer om situasjonen på Fosen. Arkeolog Erik Norberg innleder om Saemien Sijte, hellige områder og samisk immatriell kulturarv.

14.30 – 15.30: Samtaler og matlaging over bål ute i regi av kulturforeningen Saemien sijte. Li-vilt sponser grillmat!

15.30: Avreise til Bøla, der alle er velkommen til å bli med.
Erik Norberg, arkeolog fra Saemien Sijte skal fortelle om Bøla og historien i området.

Machi Millaray, åndelig leder i Mapuche samfunnet, skal holde et rituale for å styrke kampen på Fosen og i Pilmaiken.

Alle samtaler vil bli tolket mellom spansk og norsk.