INVITASJON TIL SEMINAR 15. – 16.desember 2016, Snåsa Hotell

Saemien Sijte har igangsatt et arbeide med å utvikle en sørsamisk nomenklatur/ordliste for kulturminner.

Målet med prosjektet er å synliggjøre det sørsamiske språket i arbeidet med kulturminner. Dette skal gjøres gjennom å lage en felles terminologi på sørsamiske kulturminner til bruke i forvaltningen og i arbeidet med registrering av samiske kulturminner.

Det er også et mål å få registrert og ivaretatt ord på kulturminner som ikke lenger er i bruk.

Prosjektet skal munne ut i et hefte som vil være til nytte både for samisk og norsk kulturminneforvaltning. Det vil kunne brukes som oppslagsverk for kulturminner eller ved språkkurser for de som arbeider med sørsamisk kulturminneforvaltning. Heftet vil ikke minst være et viktig bidrag i bevaring og videreføring av tradisjonskunnskap for den sørsamiske befolkningen.

I den forbindelse inviterer vi alle interesserte til å delta på seminar på Snåsa i dagene 15.-16.desember 2016 på Snåsa hotell. Overnatting og måltider dekkes for deltagerne.

Påmelding innen torsdag den 8.desember, til Eva Anette Wilks; [email protected] eller ring 940 17 032.

Her finner du seminarprogram.

Samarbeidspartnere er Gielem Nastedh og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Buerie båeteme!

Erik Norberg, prosjektleder