Seminar om «Immateriell kulturarv»

til minne om Lars Dunfjeld (10.8.1916 – 31.3.1980)

 

Lars Dunfjeld var en kunsthåndverker i en uavbrutt samisk kunnskaps- og formidlingstradisjon. I samisk kulturtradisjon har duedtie vært og er fortsatt et viktig kulturelement som samer identifiserer seg med.

De samiske bruksgjenstandene er ornamentert med tegn, ornamenter, sammensatte border og mønster til dekor med et innhold og et budskap som utdyper bruksfunksjonen til gjenstanden. Tjaalehtjimmie/sørsamisk ornamentikk er samisk immateriell kunnskap på lik linje med samisk språk, kunst, sosiale skikker, tradisjonell håndverksutøvelse, ritualer og naturkunnskaper.

Last ned mer informasjon om seminaret: sommerakademiet_info.pdf
Program lastes ned her: Sommerakademiet_Program.pdf

Seminaret arrangeres på Harran i avdødes Lars Dunfjelds hjem og arbeidssted.
Begrenset antall plasser. De som melder seg etter at plassene er fylt opp vil få beskjed om dette.

Seminaret er åpent med plass til 30 personer for forskere, lærere og tradisjonsbærere.

Seminaravgift kr. 500,- inkl. lunsj og kaffe begge dager
Festmiddag kr. 300,-
Overnatting bestilles av hver enkelt på Harran Kro tlf. 74 33 27 45,
Priser: enkeltrom kr. 759,- dobbeltrom kr. 1100,- inkl. frokost
Overnatting i gå-avstand til seminaret, eller i nyrestaurert våningshus ved E6 – 1,5 km nord for Harran sentrum. Samme pris her inkl. frokost.

Påmelding til:
Saemien Sijte: [email protected], tlf. 74 13 80 00 eller direkte til
Maja Dunfjeld: [email protected] , sms 41 33 22 82.

Seminaret avslutter med visning av utstillingen «Guktie dåemedh, niemtie sjædta”
på Saemien Sijte.