Vi viser vandreutstillingen «Solens Døtre – Biejjien Niejth» på Saemien Sijte.  Utstillingen belyser ulike sider av den sørsamiske historien – sett gjennom kvinneøyne.

SolensDotrePoster-300x288

Gjennom å portrettere seks sørsamiske kvinner settes det lys på håndverkstradisjoner, joik, matkultur, sagn, eventyr og språk. Her blir noen av de sterke kvinnene som har vært med på å prege sørsamisk historie presentert, deriblant Elsa Laula Renberg. Alle kvinnene har tilknytning til Helgeland, og har videre utmerket seg innenfor sine felt ved å være brobyggere mellom fortid og nåtid. Utstillingen gir et innblikk i tradisjoner fra eldre tid,  samtidig viser den hvordan tradisjonene blir ivaretatt i dag – den immaterielle kulturarven.

Utstillingen er innleid fra Helgeland museum.

 

417953_10151654514287094_1942061992_n-300x278