Den 6.-11. februar 2017 flytter vi deler av vår virksomhet til to flotte lokaler i Olavskvartalet midt i Trondheim sentrum. Her vises den nyproduserte utstillingen «Mens lander forsvinner» -100 års kamp for arealene. Utstilling tar utgangspunkt i «Reinbeitesaken» som var et av programpunktene ved møtet i Trondheim 1917. Den belyser situasjonen da og nå, og hva som har skjedd de siste 100 årene.

Det kjempes mange kamper i Sápmi – vi har satt fokus på Kalvvatnan og utfordringene for Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt som et eksempel.

I museumsbutikken finner du sørsamisk duedtie/ håndverk, bøker, designprodukter, innredning, gaver, glass og sølv. Vi har spesielt invitert medlemmer i Sami Duodji – Åarjel Saemien Davje (ÅSD), sørsamisk håndverksorganisasjon til å selge sine produkter. I tillegg blir det boklansering av årboken Åarjel-saemieh – samer i sør nr. 12, utgitt av Saemien Sijte. Hos oss får du kjøpt både jubileumsvasen fra Hadeland, jubileumssølja og brosjen fra Juhls.

Saemien Sijte deler lokaler med Samiid duodji og Duodjeinstituhtta som viser utstillingen «Jielije saemien duedtie»

Åpningstider:

mandag 16 – 20
tirsdag-fredag 10 – 18
lørdag 10 – 16

 

Program:

Mandag 06.02

15.00-21.00   Utstillingsåpning kl 16:00
17.00-19.00   Hans Ragnar Mathisen viser kunst og signerer sine samiske kart
16.00-21.00   Utstillingene er åpen

Tirsdag 07.02

10.00-18.00   Åpen butikk og utstillinger
11.00-13.00   Samiske håndverkere viser og forteller om sin duedtie
11.00-13.00   Hans Ragnar Mathisen viser kunst og signerer sine samiske kart
14.00-16.00   Hans Ragnar Mathisen viser kunst og signerer sine samiske kart
16.00              Boklansering – «Åarjel-saemieh – Samer i sør» Årbok nr. 12
17.00              Omvisning «Mens landet forsvinner» 100- års kamp for arealene

Onsdag 08.02

10.00-18.00   Åpen butikk og utstillinger
11.00-13.00   Samiske håndverkere viser og forteller om sin duedtie.
11.00-13.00   Hans Ragnar Mathisen viser kunst og signerer sine samiske kart
16.00-18.00   Hans Ragnar Mathisen viser kunst og signerer sine samiske kart

Torsdag 09.02

10.00-18.00   Åpen butikk og utstillinger
11.00-13.00   Samiske håndverkere viser og forteller om sin duedtie
17.00              Tjaktjen Tjåanghkoe – om høstfestivalen på Snåsa 2017

Fredag 10.02

10.00-18.00   Åpen butikk og utstillinger
11.00-13.00   Samiske håndverkere viser og forteller om sin duedtie

Lørdag 11.02

10.00-16.00   Åpen butikk og utstillinger