1. desember kl 16.30 kommer Arvid Jåma og Håkon Hermanstrand og forteller om reinsvømminger over Trondheimsfjorden.

Reinsvømmingene over Trondheimsfjorden fra Fovsen-Njaarke mellom 1880 og 1920 er spennende historie!

Mellom 1880 og 1920 risikerte flere samiske reindriftsfamilier hele levebrødet sitt ved å krysse Trondheimsfjorden med reinflokken på steder der fjorden er bortimot fire kilometer bred. Dette skjedde i områdene ved Lensvika, Hasselvika, Ørlandet og Agdenes. De kom fra Fosenhalvøya og hadde kursen mot områdene vest for Orkdalen, mot Trollheimen og mot Setesdalen.

Interreg-prosjektet Beavnardahke 2 har dokumentert svømmestedene og noen av disse historiene sammen med lokalhistoriker og tradisjonskjenner Arvid Jåma fra Åarjel-Fovsen Sijte, og resultatet har blitt mange timers filmdokumentasjon, og en film om arbeidet. Nå får du se filmen.

Arvid Jåma og Håkon Hermanstrand vil presentere arbeidet og er med på samtalen, og Arvid har med slektsforskningsprogrammet sitt. Hvordan er du i slekt med dem som kryssa fjorden?

Prosjektet Beavnardahke 2 er finansiert av Interreg Nord, Sametinget, Trøndelag fylkeskommune, Kulturrådet og Västernorrlands län og gjennomført og også finansiert av Gaaltije og Saemien Sijte. Bak kameraet Camerat AS.

Saemien Sijte har åpen utstilling, butikk og kafé med julemat på menyen.

Velkommen til en hyggelig førjulstund!