Seminar om “Immateriell kunnskap”

til minne om Lars Dunfjeld (10.8.1916 – 31.3.1980)

 

Program:

Tirsdag 9. august
10.30   Registrering og lunsj kl. 11.00
12.00   Maja Dunfjeld ønsker velkommen til Sommerakademiet på Harran.
12.15   Sigbjørn Dunfjeld: Historisk tilbakeblikk
13.00 -13.45   Harald Gaski: Joikens subtile kommunikasjonsformer
13.45   Pause benstrekk
14.55 – 14.40   Harald forsetter
14.40 – 15.00   Kaffepause
15.00 – 16.00   Maja Dunfjeld: Tjaalehtjimmie/samisk ornamentikk er ikke bare pynt.
16.00 – 16.45   Harald, Maja og Sigbjørn samtaler om nevnte tema. Joik, ornamentikk, immateriell kulturarv. Deltakere inviteres til å delta i samtalen.
16.45   Spørsmål
18.00   Oppsummering for dagen
18.30   Festmiddag og samvær

Onsdag 10. august
09.00 – 10.00   Bjørg Evjen: Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør?
Gamle fordommer eller nye ideer?
10.00 – 10.15   Spørsmål
10.15 – 11.00   Grethe Dunfjeld: Selvforståelse i et kulturelt perspektiv.
11.00   Kaffepause
11.00 – 11.15   Rom for innlegg av deltakere
11.15 – 11.30   Rom for innlegg av deltakere
11.30 – 12.00   Spørsmål og drøfting
12.00   0ppsummering
12.20 – 13.30   Lunsj
13.30   Avreise til Saemien Sijte, Snåsa, visning av Utstillingen
“Guktie dåemedh nimhtie sjædta”, arbeider laget av Lars Dunfjeld (1916-1980).

Avslutning

Sommerakademiet_Program.pdf