Saemien Sijte arbeider med å bygge opp den digitale utstillingen «Gåetie». Gåetie skal bli et opplevelses- og formidlingsrom hvor moderne teknologi møter samisk tradisjonskunnskap. Utstillingen er under produksjon, men allerede i sommer får du en forsmak av det digitale prosjektet.

Gåetie betyr gamme, og baserer seg på en av stasjonene i basisutstillingen i det planlagte nye bygget. Målet med utstillingen er økt kunnskap og forståelse om sørsamisk kultur og historie hos barn, skoleelever og andre besøkende. Under prosessen med å skape utstillingen vil dette også være en forskningsstasjon hvor ulike formidlingsteknikker og teknologi kan prøves ut.

I sommer kan du bli nærmere kjent med den samiske stjernehimmelen i Gåetie. I den samiske tradisjonen er stjernehimmelen en kosmisk jaktscene. I mørketiden og med et liv i nær kontakt med naturen, har saemieh – samene fått et bevisst forhold til stjernehimmelen. Samene har levd av reinsdyr og jakt, og samenes stjernebilder gjenspeiler dette. Vi finner reinen/elgen, jegere og jaktredskaper blant stjernene på himmelen.

Sørsamisk stjernekart
Sørsamisk Stjernekart. Illustrasjon Anna Liisa Jåma ©Saemien sijte