Gåetie er et opplevelses- og formidlingsrom hvor moderne teknologi møter samisk tradisjonskunnskap.

 

den himmelske jakten; elmien vijreme; samisk stjernehimmel; saemien sijte

Den samiske stjernehimmelen
I «Gåetie» viser vi vår egenproduserte animasjon «Elmien vijreme» – «Den himmelske jakten». Her blir du nærmere kjent med den samiske stjernehimmelen. I den samiske tradisjonen er stjernehimmelen en kosmisk jaktscene. I mørketiden og med et liv i nær kontakt med naturen, har saemieh – samene fått et bevisst forhold til stjernehimmelen. Samene har levd av reinsdyr og jakt, og samenes stjernebilder gjenspeiler dette. Vi finner reinen/elgen, jegere og jaktredskaper blant stjernene på himmelen.

De samiske årstidene
Animasjonsfilmen «Gjennom åtte årstider» tar deg gjennom de ulike årstidene og lar deg kjenne på stemningen gjennom animasjon, lyd og bilder. «Gjennom åtte årstider» er et samarbeidsprosjekt med Nord Universitet.

Om Gåetie
Gåetie betyr gamme, og baserer seg på en av stasjonene i basisutstillingen i det planlagte nye bygget. Målet med utstillingen er økt kunnskap og forståelse om sørsamisk kultur og historie hos barn, skoleelever og andre besøkende. Under prosessen med å skape utstillingsrommet vil dette også være en forskningsstasjon hvor ulike formidlingsteknikker og teknologi kan prøves ut. Derfor er utstillingsrommet er under stadig utvikling.