I sommer har vi den glede å vise frem en rekke gjenstander som vi tidligere ikke har hatt mulighet å vise for publikum. Dette er gjenstander som vi har fått tilbake gjennom Bååstedeprosjektet og gjenstander fra vår gamle samling.

Endelig kan denne kulturarven vises frem til publikum!

Utstillingen viser eldre samiske klesdrakter og drakttilbehør, duedtie/håndverk, Njaarke-Nejlan gievrie/ Bindalstromma i tillegg til nyere gjenstander.

Vi anbefaler at du har med deg en guide i utstillingen for å få best mulig utbytte av opplevelsen.

Utstillingsrommet viser også kulissene av det som blir vår nye hovedutstilling, som åpner 23. oktober.


IN ENGLISH:

This summer we are happy to be showing a number of items we haven’t previously exhibited to the public. These are pieces returned to the Southern Samis through the Bååstede -project as well as objects from our old collection.

Finally, our cultural heritage can be shared with you!

This summer’s exhibition will show old Sami traditional clothing and duedtie/ articrafts, the Bindal drum and other new items.

We highly recommend you join one of our guides to make the most of the experience.

The current exhibition is in the backdrop of what will be our main exhibition, which is being built and will open October 23. 2022.