Saemien Sijte forbereder seg nå fram mot åpning av nytt bygg i 2022.
Det vil i denne perioden være begrenset utstillingsvirksomhet.

I sommer er utstillingsrommet preget av vår «Work in progress» – hvor vi legger planene for ny basisutstilling i nytt bygg. Her viser vi også film og bilder av hvordan det nye bygget vil se ut.

Vi ønsker publikum velkommen til å ta del av utstillingsarbeidet. Noe av arbeidet vil foregå tematisk, og periodevis kan det være små utstillinger eller arrangement knyttet til dette. Vi ønsker alle velkommen til å komme med innspill underveis. I tillegg til gjenstand og foto er immateriell kulturarv, f.eks i form av muntlige fortellinger en viktig del av vår tradisjon. Kanskje har du materiale, eller en fortelling å dele med oss? Enten det er stort eller smått – er det noe du vil dele med oss er du hjertelig velkommen.

Hva mener du er viktig å formidle i den nye basisutstillingen?

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss via mail eller telefon:
https://saemiensijte.no/om-saemien-sijte/workers/