Saemien Sijte forbereder seg nå fram mot åpning av nytt bygg i 2022.
Det vil i denne perioden være begrenset utstillingsvirksomhet.

Akkurat nå er utstillingsrommet preget av «Work in progress» – hvor vi legger planene for ny basisutstilling i nytt bygg. Her viser vi også film og bilder av hvordan det nye bygget vil se ut.

Noe av arbeidet vil foregå tematisk, og periodevis kan det være små utstillinger eller arrangement knyttet til dette. Vi ønsker alle velkommen til å komme med innspill underveis. I tillegg til gjenstand og foto er immateriell kulturarv, f.eks i form av muntlige fortellinger en viktig del av vår tradisjon. Kanskje har du materiale, eller en fortelling å dele med oss? Enten det er stort eller smått – er det noe du vil dele med oss er du hjertelig velkommen.

Hva mener du er viktig å formidle i den nye basisutstillingen?

Vi ønsker publikum velkommen til å ta del av utstillingsarbeidet, men på grunn av covid-19 kan vi kun ta i mot små grupper etter avtale på forhånd.

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss via mail eller telefon:
https://saemiensijte.no/om-saemien-sijte/workers/