Saemien Sijte arbeider nå med ny basisutstilling fram mot åpning av nytt bygg i 2022.
Det vil i denne perioden være begrenset utstillingsvirksomhet.

Deler av utstillingsrommet vil bli brukt i arbeidsprosessen med ny utstilling. Vi ønsker publikum velkommen til å ta del av arbeidet. Noe av arbeidet vil foregå tematisk, og periodevis kan det være små utstillinger eller arrangement knyttet til dette. Vi ønsker alle velkommen til å komme med innspill underveis.
I tillegg til gjenstand og foto er immateriell kulturarv, f.eks i form av muntlige fortellinger en viktig del av vår tradisjon. Kanskje har du materiale, eller en fortelling å dele med oss? Enten det er stort eller smått – er det noe du vil dele med oss er du hjertelig velkommen.

Hva mener du er viktig å formidle i den nye basisutstillingen?

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss via mail eller telefon:
https://saemiensijte.no/om-saemien-sijte/workers/