På samefolkets dag, den 6. februar åpnes utstillingen «Renskötsel i svart och vitt. Nils Thomassons fotografier berättar».

nils thomasson

I anledning jubileet Staare 2018 har Släktföreningen Nils och Lucia Thomasson sammen med Jamtli og Saemien Sijte produsert en utstilling av Nils Thomassons (1880-1975) fotografier. De 34 unike fotografiene i utstillingen viser reindriftens hverdag gjennom samhold og arbeid, fra begynnelsen og midten av 1900-tallet. Tema i bildene er reindrift. Nils Thomasson var selv reineier og delaktig i reindrifta. Bildemotivene kjente han derfor godt.

Til utstillingen vises også et billedspill med et utvalg av alle de fotografier Nils Thomasson har tatt av barn. Her er barn som leker reinleken, barn som hjelper til i reindriften og elever i «nomadskolan», samenes egen skole i Sverige.

Nils Thomassons fotografiske etterlatenskap er overført til Stiftelsen Jamtli som i dag forvalter drøye 30 000 negativer – rike på fortellinger. Ikke minst en samtidsdokumentasjon om samisk liv i Nils Thomassons livsepoke.

Utstillingen ble vist på Jamtli i 2018 og vises våren 2019 på Sameien Sijte. Deretter vil den turnere i Norge i 2019.

 

Om Nils Thomasson

Nils Thomasson (1880-1975) fotograf, renägare, entreprenör och same. Han utbildade sig till fotograf i Gävle och kunde i början av 1900-talet inleda sin verksamma bana. Thomasson var, liksom många andra fotografer i början av 1900-talet, kringresande i sin hembygd och tog på sig allehanda fotografiska uppdrag. Han har själv berättat hur han i början hade sin lådkamera och dubbla kassetter med två plåtar i varje kassett. När han tagit fyra bilder var han tvungen att stänga in sig i en jordkällare där det var alldeles mörkt för att kunna ladda om kassetterna med nya plåtar. Från 1910-talets mitt bedrev Nils Thomasson sin verksamhet med basen i Åre dit han flyttade med sin familj 1916.

Som fjällfotograf blev Nils Thomasson känd i hela Sverige, och även utomlands. Han medverkade i åtskilliga av Svenska Turistföreningens årsböcker och han fotograferade på uppdrag likaväl som på eget initiativ. Genom Thomassons fotografier är den tidiga turismen, böndernas och samernas liv i Jämtlands dokumenterat på ett unikt sätt. Det var inte enbart samernas liv som fångade hans intresse, hela Jämtlands län finns dokumenterat i hans kvarlåtenskap med fotografier på tunnbrödsbakning, fäboddrift, skogsarbetare, torpare, turister vid Åre bergbana, fester och vardagsliv. Samtidigt var Nils Thomasson renskötare och handlade med renkött och renprodukter. I samband med firandet av Staare 2018, hundraårsjubileet för det första samiska landsmötet i Sverige, är det värt att påminna sig att Nils Thomasson deltog i det första. Han deltog också i andra sammanhang för att främja samernas intressen.

Nils Thomasson; Jamtli
Nils Thomasson

Det som på något sätt utmärker Thomasson som bygdefotograf framför andra var att han själv som same hade närhet till det samiska samhället och fick återkommande uppdrag att fotografera samer runt om i Härjedalen och Jämtland. Bland de 30.000 fotografier som Thomasson efterlämnat finns åtskilliga som skildrar samer, samiskt liv och de samiska familjerna. Här finns också åtskilliga fotografier som visar fjällmiljöer och renar.

Jamtli har gett ut två böcker om Nils Thomasson, Jämten 1981 och Samefotografen Nils Thomasson, Jon E Utsi, 1997.

Her kan du lese om utstillingen på sørsamisk.