Sted: Gilstadbygget 1. etg. ved torget i Snåsa , Adresse: Sørsiveien 2, 7760 Snåsa
Åpent: Hver onsdag tom. 17. mars. kl 10-14.

«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?
Utstillingen er produsert av Saemien Sijte som en del av jubileumsåret «Tråante 1917-2017». Den ble første gang vist under jubileumsuka i Trondheim.
Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur. I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene. Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen reinbeitedistrikt akkurat nå.

Drop in onsdager kl 10-14.
For booking av større grupper, kontakt: 94 01 70 22
eller 74 13 80 00
Gratis inngang!

Arrangeres av Saemien Sijte og Gïelem nastedh