I sommer viser vi «Guktie dåemedh, nimhtie sjædta» Lars Dunfjeld minneutstilling 1916-1980.

Lars Dunfjeld var en anerkjent utøver innen duedtie/tradisjonell samisk brukskunst. Han var ettertraktet innen hele Norden.

Dunfjelds håndverk innen horn og tre er i særklasse i form og ornamentikk. Han var en kultur- og tradisjonsbærer med innsikt og kunnskap i ornamentikkens doble funksjon.
Sørsamisk ornamentikk er immateriell kunnskap på lik linje med samisk språk, kunst, håndverk, sosiale skikker, ritualer og naturkunnskaper. For eksempel kan knivens ornamentikk fortelle et budskap til brukeren av kniven.

Utstillingen viser et bredt register av Lars Dunfjelds duedtie.