Vi holder langåpent i butikken og utstillingen alle onsdager i desember før jul.

Åpent kl. 13 – 18

Vi serverer gløgg og pepperkaker!
Buerie båeteme! Velkommen!

Program:

28. november

Laila Brandsfjell kommer for å fortelle om sin tekstilkunst som vi har utstilt
på Saemien Sijte. Hun holder miniforedraget «Fra muadta til matta» kl. 13.00 –14.30

 

4. desember

Presentasjon av boken «Samer og reindrift ved Namsenfjorden».
Forfatter Nils Roger Duna kommer og presenterer boken.

Boken forteller om glemt og fortrengt lokalhistorie fra områdene rundt Namsenfjorden og randsonene til denne, dvs. områdene på Nord-Fosen og Flatanger, Salen og fjellområdene mot Overhalla, Høylandet Grong og Snåsa.

11. desember

Omvisning i utstillingen «Gusnie soptsestimmie – Et sted for fortellinger» – Laila Brandsfjells tekstilkunst.

Laila Brandsfjell

18. desember

Gïelem nastedh lanserer barneboka «Mov mubpie gærja».