Hans Ragnar Mathisen; samisk kunstner
Hans Ragnar Mathisen. Foto: Jaconna Aguirre

Saemien Sijte 16. november kl. 19.00

Utstillingen «Hans Ragnar Mathisen 70 år» vises nå på Saemien Sijte. Nå kommer kunstneren selv til Snåsa for å fortelle om sine arbeider.

Mathisen er en allsidig kunstner, som i tillegg til grafikk og maleri også jobber som forfatter. Han er aktivt opptatt av samiske saker, og gjennom kunsten kommer hans engasjement i det samiske samfunnet tydelig fram.

Mathisen har nylig gitt ut et kart over det sørsamiske området, med sørsamiske stedsnavn. Evald Stenfjell kommer i den anledning for å fortelle om samiske stedsnavn. Stenfjell har vært engasjert i et sørsamisk stedsnavnsprosjekt.

Kartet selges på Saemien Sijte.

Arrangementet er et samarbeid med Enhet for sørsamisk språk og kultur v/ Snåsa kommune.