Tsjernobyl-ulykken rammet den sørsamiske reindriftsnæringa hardt. Hvordan ble katastrofen håndtert fra myndighetene? Hvordan har reindrifta tilpasset seg etter ulykka? Utstillingen viser avisutklipp og intervjuer av sørsamer i tiden etter ulykken. Et tilbakeblikk på uvissheten og krisehåndteringen da katastrofen var et faktum.