Utstillingen viser 24 forskjellige kniver i til ulik bruk. Knivene er fra RiddoDuottarMuseat sin kunstsamling og deres kulturhistoriske samling.

Kniver i horn fra utstillingen.

Knivene er laget av samiske kunsthåndverkere fra ulike deler i Sápmi/Sameland. Teknikk, materialvalg og utforming varierer mellom områder og tradisjoner. Hver enkelt håndverker setter sitt preg på sin kniv og vi kan lære dem å kjenne ut i fra de personlige fremstillingene.

Formtradisjonene har utviklet seg over lang tid med særegen ornamentikk og form. Knivene skal være funksjonelle og er tilpasset den bruken de er tenkt til. De som lever innenfor samisk levesett bruker ulike kniver til ulik bruk. Det skal være en kniv for å avlive dyr, kniv for å sløye fisk og kniv til allsidig bruk i hverdagen. Reindriftsutøvere har flere kniver og en liten merkekniv er et viktig redskap som brukes til å merke reinkalver.

Utstillingen blir stående på Saemien Sijte våren 2014. I denne perioden kommer vi også til å vise kniver fra vår egen samling. Utstillingen vil derfor utvides og forandre seg i perioden.

Utstillingen er innleid fra RiddoDuottarMuseat i Karasjok, som også har produsert den.

Vi planlegger også temakvelder hvor vi får høre mer om ulike sløydere, tradisjoner og fortellinger.

Fra utstillingsåpningen den 6. februar.

Publisert i NyheterUtstillinger | 11.februar, 2014 av Anna Liisa