INDIGENUITY – The creative approach towards limited resources, and a distinctive I-can-fix-this-attitude, as well as the ability to use what is available of materials and knowledge”.
Den kreative tilnærmingen til begrensede ressurser og en distinkt ”dette – fikser – jeg – selv” holdning, samt evnen til å ta fatt i det man har for hånden av materialer og kunnskap.

Utstillingen «Kløkt» handler om selvlagde løsninger i nord, kløktige løsninger.

Åpning 8 mai, 2012, kl. 15.00

Arkitekt og kunstner, Joar Nango og møbeldesigner Silje Figenschou Thoresen har i august 2010 gjennomført en studie av det særegne innenfor samisk byggeskikk og konstruksjon. Målet med prosjektet er å undersøke temaet i lys av behovet for en mer bærekraftig og fornuftig ressursbruk. Gjennom å bruke studiet til å produsere en omreisende utstilling ønsker de å løfte frem verdien av en bærekraftig og ofte oversett del av vår nordlige design- og selvbyggertradisjon.

De har funnet kreativitet i løsninger, materialbruk og former der funksjon og oppfinnsomhet går hand i hand. Resultatet viser kontrasten mellom det konsumentsamfunnet vi lever i dag og det selvforsynte samfunn og kultur vi tilhører og forvalter. Gjennom å sette søkelyset på dette spørsmål får vi øye på verdier av kunnskap, kreativitet og holdninger og vi kan spørre oss selv i hvilke grad denne kunnskap og tilnærming lever videre i dag.
Les mer www.indigenuityproject.com

Kløkt-illustrasjon-300x225