Tekstilkunst av Laila Brandsfjell

Dine, mine og våre forfedres. Ta vare på dem, behandle dem med respekt og fortell dem videre. Verket er en tolkning av Monica L. Edmondsson sitt glassverk Blue yonder, close at heart #7. Inspirasjonen kommer fra mine forfedres håndverk- og fortellertradisjoner og låavthgåetie, lavvoen. Der alle har en plass, mennesket, dyrene og naturen. I mønsteret dannes møter mellom mennesker, forskjellige kulturer og verdener. Matta er tuftet med ullgarn, baksiden er kledd i linstoff og kantet med garvet reinskinn. Verket er utforskende i kommunikasjon og uttrykk med det samiske som kjerne. En pendling mellom det tydelige og utydelige.

Laila Brandsfjell kommer fra en reindriftsfamilie i Brekken i Røros kommune og tilhører Saanti sijte.

– Jeg elsker å formgi, skape og fortelle historier. Jeg har en bakgrunn i vætna – samisk håndverk. Vætna har lært meg grunnleggende verdier som jeg verdsetter og har med meg inn i designprosessen. Det gir meg innsikt og en ydmykhet i hvor mye arbeid og tanker det ligger bak vætna. Fra å gjete, samle og slakte reinen, innhente råmateriale, bark til å bearbeide skinnet, designe og sy vesken selv. Når jeg får pendle mellom den tradisjonelle vætna til å designe produkter trives jeg som best.

– Laila Brandsfjell