«Gurredh, vïevedh, butnedh» – «strikke/binde/flette, veve, spinne, tvinne»

 

Utstillingen handler om teknikker og naturmaterialer som blir brukt i sørsamisk sløydtradisjon.

Binding av tæger, veving av sjal, tvinne sener, legge band er ulike måter å bearbeide materialer på for å lage nødvendige bruksgjenstander. Likeså overføres flettmønstrene i sørsamisk ornamentikk til ulike gjenstander og materialer.

Tradisjonen holdes ved like og inspirerer også til nyskapende samiske mønster og design.