Saemien Sijte og Norsk folkemuseum inviterer til folkemøte på Saemien Sijte 30/8 klokken 18.00.

Sammen med Norsk Folkemuseum ønsker vi å informere om prosjektet og den sørsamiske samlingen ved folkemuseet, samt komme i dialog med og gjerne få innspill fra samisk lokalmiljø i Midt-Norge.

Om prosjektet Bååstede:

Halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo skal tilbakeføres til Saempie.

Saemien Sijte står som mottaker for det sørsamiske gjenstandsmaterialet. Samlingen som skal tilbakeføres skal være representativ for hele det sørsamiske området og vil både bli en del av formidling av sørsamisk kultur (utstilling) og være tilgjengelig for gjenstandsstudier og forskning.

Les mer om prosjektet her:
https://saemiensijte.no/baastede