Dalvedh er et kunstverk som strekker seg ut i samfunnsorganismen gjennom å reetablere «det samiske» som en relevant størrelse i samtalen om identitet, historie og kulturarv i Mellomskandinavia. Dalvedh kobler folkelig og akademisk kunnskap gjennom det sanselige og poetiske, for slik å skape et refleksjonrom.

Utstillingen er et samarbeid mellom billedkunstner Sissel M Bergh og komponist Frode Fjellheim. I tillegg har utallige andre bidratt med sine erfaringer, sin kunnskap og sin forskning.

Dalvedh har blitt vist i ulike versjoner på Gaaltije sørsamisk kulturcentrum i Östersund, på Lev Art i Levanger, på Dok2 Skulpturarena Øst og IKM – Internasjonalt kultursenter og museum i Oslo, på Trondheim Kunstmuseum og Sverresborg Folkemuseum og på Høgskolen i Nord Trøndelag, Levanger.

På Snåsa vises Dalvedh i video/joik installasjon og en objekt/dokument installasjon.

Prosjektet har satt sammen informasjon fra forbigåtte kilder, informasjon som har forblitt lokal og gradvis gått ut av «manns minne». Dalvedh henter fram historiene rundt forskningen, det personlige og det profesjonelle. Ved å vende blikket på selve historieskrivingen og historikernes roller snus perspektivet og åpner for andre fortellinger.

Ved å hente fram spor og vise, føre bevisførsel og vitneprov blir det samiske presentert på den scenen hvor historien om oss fortelles. Der stillheten har vært øredøvende, er det samiske igjen i ferd med å bli del av fortellingen om oss.

Dalvedhs underliggende mål er å fremprovosere nye fortellinger og ny forskning. Det er også en undersøkelse av hvordan det lokale kan speile globale problemstillinger og hvordan kunst kan påvirke samfunnsdebatten.