«Noerhtesne mov eatneme» / Mitt land i Nord» salgsutstilling av Buuti Pedersen.

BuutiBuuti Pedersens er en av Grønlands mest profilerte og anerkjente kunstner. Gjennom sitt kunstnerskap og aktive engasjement i ulike kulturrelaterte prosjekt gjennom de siste 30 år, har hun hatt en sentral rolle i utviklingen av grønlandsk kunst og kultur. Hun har satt spor etter seg over hele Grønland med sine mange illustrasjoner, utsmykninger og sitt store engasjement.

Gjennom sitt kunstnerskap har hun rørt mange hjerter, ikke bare hos kunst- og kultur interesserte i Grønland. Hun har i høyeste grad oppnådd å gjøre grønlandsk kunst kjent for et større publikum i inn og utland. Buuti har arbeidet med prosjekter i mange land, både som representant for Grønland i utstillings sammenhenger, og i samarbeid med kunstnere fra andre kulturer. I sin 30-årige karriere har hun blant annet arbeidet med ulike prosjekter i Danmark, Færøyene, Island, Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike og Russland.

Buuti er først og fremst kjent for sine mange fargerike, nesten drømmeaktige isbjørner. De store hvite bjørners intense lek og dans med hverandre har fasinert og inspirert Buuti i kunsten. Kunsten har vært et studie som senere har utviklet seg til en mer personlig fortolkning av isbjørnene, hvor de flyttes fra deres naturlige univers til en mer mytisk verden. Hun klarer med få streker å fange isbjørnene midt i en bevegelse. Noen ganger kan det oppfattes som en dans, og andre ganger som en omfavnelse eller lek. Bjørnene er ofte markert med en enkel strek som fungerer som omriss. Dette understrekes med sterke farger, ofte i skarp kontrast til streken som er forenklet. Dette gir bildet ro, mens fargene ofte er sterke og kraftfulle.

Utstillingen er innleid av RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger (RDM-SVD). Separatutstillingen ”Buuti Pedersen” blir presentert på de tre museene  RiddoDuottarMuseat, Senteret for Nordlige folk og Saemien Sijte i 2013-2014. Pedersen er en av de mest markante kunstnere i Grønland i dag. Og med sitt allsidige kunstnerskap er hun svært interessant å presentere, samtidig som vi også ønsker å ha et fokus på urfolkskunst. Pedersen representerer et allsidig kunstnerskap med sine arbeider i glass, relieffer, malerier og akvareller.

Utstillingen står frem til jul.

Buuti_banner-1024x705.gif