Torsdag 20.09 kl 19.00 lanseres og presenteres boka «Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoeh» – en fagbok i sørsamisk duedtie/håndverk.

 

Boka vil kunne gi inspirasjon til å innhente kunnskaper i sørsamiske tradisjoner, normer og verdier innen samisk håndverk. Boka vil også bidra til å formidle et faglig- og kulturelt behov for sørsamer generelt. Den vil kunne være et redskap til å lære og kommunisere om tema for institusjoner som har studier i samisk tradisjonskunnskap, håndverk og samisk språk i sitt ansvarsområde. Boka har som målsetning å bidra til at kultur-tradisjoner blir videreført til neste generasjon.