Saemien Sijte holder åpen julebutikk og Gïelem nastedh lanserer nye barnebøker:
Mov voestes gærja, Goetsijesnjeara , Jungele-gærja, Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh! og Moere.
I tillegg kommer to nye lydbøker: Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh! og Sjaavnjoe-nïejte.

14. desember Kl. 17.00 på Saemien Sijte.