Bli med og oppdag bergkunsten slik ingen har lest den før!

Denne utstillingen baserer seg på forskning fra Norges arktiske universitetsmuseum.
Gjennom sin doktoravhandling har arkeologen Jan Magne Gjerde sett at helleristinger og bergmaleri ikke bare kan tolkes ut fra selve figurene, men må settes i sammenheng med selve berget og omgivelsene. Linjer og farger i berget, plasseringen i landskapet, hellingen på bergflata, alt dette er med på å bygge opp historiene som bergkunsten forteller.

For den som kan se dette, åpner deg seg en verden av bergkunst med fortellinger som gir oss et innblikk i livet til folk som levde flere tusen år før oss. Bli med og les bergkunsten som ingen andre har lest den før!

Utstillingen tar for seg bergkunst fra Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.

 

Arkeologen Jan Magne Gjerde på feltarbeid i Alta.

Les mer om utstillingen her: https://uit.no/tavla/artikkel/618302/bergkunst_og_landskap_-_historier_i_berg_fra_stei