Reinslakting Rørosvidda

Foto: Bente Haarstad; sørsamisk reindrift

Reinskilling i silen. De to sørsamiske reinbeitedistriktene Saanti Sijte og Gåbrien Sijte samarbeider om den årlige vinterslaktingen ved Harsjøen øst for Røros. Deretter drives flokkene til felles vinterbeiter ved Femunden. South sami woman participating with sorting reindeer in the slaughtering season.