Saemien Sijte har den glede til å presentere Båatsoe – Sørsamisk reindrift, dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge.

 

Fotograf Bente Haarstad har fulgt og dokumentert den sørsamiske reindriften i over 15 år. Utstillingen er et resultat av dette mangeårige arbeidet. Bildene tar oss med til kalvmerkingen om sommeren der hele familien bidrar og bor flere uker på sommerboplassen. Vi får også ta del i den mektige vår- og høstflyttingen mellom vinter-, sommerbeiter og kalvingsland, samt fra reinskilling og slakting.

Vårflytting i Gåbrien Sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt). Foto: Bente Haarstad

Utstillingen tar opp og formidler noen av de største utfordringene reindriften står overfor i dag. Det er utfodringer knyttet til tap av beiteareal og flytteleder, på grunn av utbygging av hytter og veger, vindkraftindustri og gruver, eller naturlige forstyrelser som for eksempel økt vern og yngleområder for rovdyr. Til tross for mange trusler og hardt arbeid, er det også stor glede og framtidsrettet entusiasme i reindriftyrket. Reindrift er både en næring og et levevis. Den er en av de viktigste kulturbærerne av sørsamisk språk og kultur.

Dette er en salgsutstilling – alle bilder i utstillingen kan kjøpes.
Utstillingen er støttet av Fritt Ord og Sametinget.

 

Bente Haarstad

Bente Haarstad (1956, Selbu) er både dokumentarfotograf og journalist. Hun har skrevet om billedkunst som kulturjournalist i Adresseavisen, og har tidligere stilt ut sine fotografier i blant annet Neadalen Kunstforening og Trondhjems Turistforening. Hun har fulgt den sørsamiske reindriften i over 15 år. Resultatet er en vandreutstilling som blant annet er vist ved Trondheim Kunstforening, Rørosmuseet og Neadalen Kunstforening i forbindelse med det nasjonale samiske 100-årsjubileet Tråante 2017.