Foto- og bannerutstillingen er laget som en del av «Tråante 2017» – 100-års jubileet for samenes første landsmøte som fant sted i Trondheim/Tråante 1917.

Samtidig er denne utstillingen en presentasjon av prosjektet Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv. Halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum som består av omtrent 4551 gjenstander skal tilbakeføres til de seks samiske mottakermuseene i Norge.

Det betyr at omtrent 2100 gjenstander skal tilbakeføres, og resterende samling blir gjenværende på Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo. Fra samisk hold er det ytret ønske om at det fremdeles skal være en representativ samisk gjenstandssamling i hovedstaden for formidling av samisk historie og kultur.

Bååstede er et historisk og viktig prosjekt for mange, og i særdeleshet for de samiske museene og det samiske samfunnet, og ikke minst lokalsamfunn hvor de fleste av gjenstandene er innsamlet fra i sin tid og som nå per i dag er på Norsk Folkemuseum.

Denne utstillingen er utarbeidet i tett samarbeid med de seks samiske mottakermuseene i Norge. Hvert museum valgte ut en gjenstand som ble vist i utstillingen under Tråante-jubileet. De valgte også ut fire gjenstander som ble fotografert. Disse vises som bilder i utstillingen. Det er disse bildene som nå vises i vandreutstillingen.
I tillegg skrev museene en tekst om sine valg av gjenstander og hvilken betydning et slikt tilbakeføringsprosjekt har for det samiske samfunnet.

Utstillingsprosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd, Sametinget og Bååstede-prosjektet.

Her kan du lese mer om Bååstede-prosjektet.