Vernissage 6. februar kl 13.00

Åpningsord av Lene Cecilia Sparrok og Maria Gunilla Påve Wilks.

Utstillingen er resultat av studiet «Aerpievuekien vætnam vaarjelidh jïh jealajehtedh / Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna» høsten 2022. Studiet var et samarbeid mellom Sámi Allaskuvla og Aajege. Studiet ga 15 studiepoeng og har vært samlingsbasert i Plaassja/Røros. 

Studentene hadde to større oppgaver i studiet: 

  1. Å sy novhtegh (sko av reinens leggskinn) av enten tørkede eller saltede leggskinn.
  2. Å transformere en eldre gjenstand som de hadde studert på Saemien Sijte.

Utstillere er:

Lene Cecilia Sparrok: 
veaskoe, bruddiadem jïh baarkaldahke 

Nelly Anna Engström: 
novhtegh jïh tjåejjievoesse 

Maria Gunilla Påve Wilks:
novhtegh, tjohpe, skuahpa jïh voesse ”Rapte” 

Unni Fjellheim: 
gihpertjohpe, boengeskuvmie jïh portfolie