Utstillingen er resultat av studiet «Aerpievuekien vætnam vaarjelidh jïh jealajehtedh / Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna» høsten 2022. Studiet var et samarbeid mellom Sámi Allaskuvla og Aajege. Studiet ga 15 studiepoeng og har vært samlingsbasert i Plaassja/Røros. 

Studentene har jobbet med to temaer under semesteret. Det første temaet handlet om gaamese, der arbeidsoppgaven var å undersøke og sammenligne tørket- og saltet gaamese, og soene og syntetisk senetråd. Arbeidsoppgaven gikk ut på at studentene skulle sy et sko-par av tørket gaames. I tillegg til dette skulle studentene knytte det praktiske opp mot vætnaestetikk som teori.

Det andre temaet handlet om teorien transformasjon. Formålet med arbeidsoppgaven var at studentene skulle bli kjent og erfare hvordan man kan bruke en historisk gjenstand til et transformasjonsprosjekt. Oppgaven var at studentene skulle velge en gjenstand fra
Saemien Sijte sine samlinger som de skulle analysere og bruke som inspirasjon til et nytt vætnaprodukt. Studentene skulle velge en gjenstand med rïeseldahke (pynt, ornamentikk) som teknikk.

Utstillere er:

Lene Cecilia Sparrok: 
veaskoe, bruddiadem jïh baarkaldahke 

Nelly Anna Engström: 
novhtegh jïh tjåejjievoesse 

Maria Gunilla Påve Wilks:
novhtegh, tjohpe, skuahpa jïh voesse ”Rapte” 

Unni Fjellheim: 
gihpertjohpe, boengeskuvmie jïh portfolie