I 2018 er det 50 år siden oppstarten av Åarjel-saemiej skuvle – sameskolen på Snåsa.
Det vil vi være med og feire!

I den forbindelse viser vi en mimreutstilling med utdrag fra sameskolens historie.

Åarjel-saemiej skuvle, Suaja Maanagïerte jïh internaate ligger på nabotomta til Saemien Sijte, det har derfor vært naturlig med et nært samarbeid mellom disse samiske institusjonene.

Saemien Sijte har produsert utstillingen med god hjelp fra skolen og internatet.

Utstillingen åpner 18. september kl 13.00. Den vil stå ut oktober.