Saemien Sijte viser utstillingen «Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft»

Utstillingen viser samisk duedtie av 33 samiske håndverkere fra ulike områder i Sápmi. Gjenstandene viser stor variasjon i materialvalg og kunstnerisk uttrykk.

Utstillingen er produsert av Samiid duodji og Duodjeinstituhtta til jubileumsåret Tråante 2017.