Arrangementskoordinator – 50% prosjektstilling 3 år

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har i samarbeid med Snåasen tjïelte/ Snåsa kommune ledig 50% stilling som arrangementskoordinator. Stillingen er knyttet til et treårig prosjekt som finansieres av flere aktører, og som skal rapportere til eget styre. Stillingen er lokalisert til Saemien Sijte. Arrangementskoordinator skal hovedsakelig jobbe med den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen tjåanghkoe som arrangeres annet hvert år, neste gang i 2019.

 Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert person som har erfaring med prosjektrelatert arbeid. Arrangementskoordinator skal være med å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement i regi av Saemien Sijte og enhet for sørsamisk språk og kultur v/Snåsa kommune.

Ønsket kompetanse:

  • Erfaring av planlegging og gjennomføring av arrangement og prosjekt med rapporteringsplikt
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Kompetanse i sørsamisk språk, samisk kultur- og samfunnsforhold vektlegges sterkt.
  • Økonomiforståelse
  • Personlig egnethet

Lønn etter avtale. Tiltrede snarest.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 [email protected], eller enhetsleder for språk og kultur, Snåsa kommune Inger Marit Eira-Åhrén, tlf. 962 28 758.

Søknad med CV sendes på e-post til Saemien Sijte: [email protected] søknadsfrist 8. oktober 2018.